bezpowrotny


bezpowrotny
bezpowrotny {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ia {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'niemający szansy na powtórzenie się (zazwyczaj o czymś trwającym w czasie, przyjemnie wspominanym) ': {{/stl_7}}{{stl_10}}Bezpowrotna młodość, miłość. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'taki, którego nie można niczym zastąpić, wyrównać, naprawić': {{/stl_7}}{{stl_10}}Ponieść bezpowrotne straty. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • bezpowrotny — 1. «taki, który przeminął i nie powróci» Bezpowrotna przeszłość. Bezpowrotne chwile. 2. «nie dający się zastąpić, nagrodzić» Bezpowrotna strata, krzywda …   Słownik języka polskiego

  • bezpowrotnie — przysłów. od bezpowrotny (zwykle w zn. 1) Coś mija bezpowrotnie. Stracić coś, kogoś bezpowrotnie …   Słownik języka polskiego

  • bezpowrotnie — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł., {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. bezpowrotny: Młodzieńcze lata minęły bezpowrotnie. Bezpowrotnie utracić zdrowie. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień